Danh Mục Sản Phẩm trong phần mềm quản lý nhân sự VHRO

Lượt xem1522
Cập nhật 14/05/2018
Giới thiệu form danh mục sản phẩm trong phần mềm quản lý nhân sự VHRO có chức năng chấm công theo sản phẩm bao gồm các thông tin như : mã đơn hàng, mã sản phẩm, tên sản phẩm giá... nhằm hỗ trợ quản lý danh sách sản phẩm của công ty, và kết hợp với các chức năng khác như giá công đoạn, danh sách khách hàng để tính lương sản phẩm theo từng giai đoạn 1 cách chi ly, chính xác và linh hoạt hơn
 
 
Hình 1
Ở form này hỗ trợ chức năng sửa dữ liệu khi có sự thay đôi, để sửa ta tích vao dữ liệu cần sửa chọn  nút  hôp thoại sẽ xuất hiện chỉnh sửa các thông tin về đơn hàng, mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá và số lượng sau đó chọn nút để lưu thông tin vừa chỉnh sửa
 
Hình 2
 
Khi muốn thêm dữ liệu mới, ta chọn  nút , sau đó điền đầy đủ thông tin về dữ liệu cần thêm và chọn nút lưu thông tin vừa cập nhập
 
Hình 3